Afslutning

I denne video gennemgår vi korrekt rengøring og håndtering af værktøj efter endt brug– samt hvad du skal være opmærksom på, inden du forlader pladsen ved fyraften.

Det er vigtigt, at du ALTID rengør udstyret grundigt og pakker det korrekt ned efter endt brug. Specielt udstyr, der har været brugt til miljøsanering, skal rengøres ekstra grundigt, så den næste der skal bruge værktøjet ikke udsættes for unødvendig fare.

Alt udstyret skal rengøres på pladsen, inden det transporteres hjem.

Når du afleverer dit rengjorte udstyr på hovedkontoret i Roskilde, skal du ALTID bruge den rigtige indgang. Håndværktøj, som er defekt, skal afleveres ved indgangen for forurenet udstyr. På den måde sikrer vi mindst mulig spredning af bly, PCB – og asbeststøv.

Inden fyraften skal du gøre status over dagens arbejde. Du kan gøre det alene eller i fællesskab med dine kolleger. Der skal bl.a. gøres status over, hvad der er nået i løbet af dagen, samt hvad der skal tages højde for i morgen. Status skal foretages ved gennemgang af ”15 sekunder”, som alle ansatte får udleveret.

Inden du går hjem skal du desuden rydde alt værktøj op og lægge det i containeren. Husk også at tjekke op på, hvem der forlader pladsen sidst – og hvem der låser af, så vi undgår tyveri og hærværk af virksomhedens udstyr.

Fik du fat i reglerne for oprydning og afslutning ved dagens arbejde? Ellers læs teksten eller se videoen igen – og tag herefter den sidste test.