Arbejdsmiljø

Alle arbejdspladser hos LH Hockerup, der har flere end 10 ansatte, skal have en arbejdsmiljøorganisation, bedre kendt som AMO.
I AMO gruppen hos LH Hockerup indgår både ledelse og medarbejdere, der i fællesskab varetager arbejdsmiljøet og sikkerheden i virksomheden og på alle vores pladser.Blandt de vigtigste opgaver er:

  • Arbejdsmiljø
  • Forebyggelse og udvikling af nye og mere skånsomme arbejdsmetoder
  • Registrering, anmeldelse og analyse af ulykker og nærved-ulykker

Er du udsat for mobning, stress, sexchikane eller dårligt arbejdsmiljø, så kan du henvende dig til AMO, der vil finde en løsning. Henvendelser til AMO foregår altid helt fortroligt – og alle henvendelser tages seriøst!

Find din AMO gruppe ved at se i KS mappen eller i personalehåndbogen.

Her kommer en række spørgsmål om AMO, og hvordan AMO kan sikre dig et forsvarligt arbejdsmiljø.