Foranstaltninger

Korrekt brug af de forskellige sikkerhedsforanstaltninger er væsentlig for at sikre dig og dine kolleger et sikkert og forsvarligt arbejdsmiljø. Derfor sætter vi i denne video fokus på det.

Ved opgaver inden for miljøsanering vil der altid være opstillet en miljøvogn eller en mandskabsvogn. Miljøvognen har to indgange for at sikre så lidt forurening som muligt. Den rene indgang skal bruges, når du ankommer til pladsen.

Når dagens arbejde er overstået, skal du gå ind af den anden indgang. Her skal du vaske dit ansigt, hænder og arme for at sikre dig selv og dine omgivelser bedst muligt mod forurening. Og har du beskidt arbejdstøj, skal det efterlades her.
Denne procedure gælder også, når du skal til frokost.

Når du arbejder i særligt forurenede områder såsom asbestsanering, er der særlige regler, der gælder. Når du skal ind og ud af et forurenet område, må du kun bruge de sluser, der er lavet.

Inden du forlader området, skal du først rengøre dine værnemidler. Derefter skal du tage den forurenede dragt og værnemidler af og forsegle det forsvarligt med de rigtige tapes. Herefter kan du forlade slusen.

Flere steder på pladsen vil du altid kunne finde øjenskyl og førstehjælpskasse, herudover vil det altid være i mandskabsvognen.

Korrekt skiltning er væsentlig for at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø. Ved indgang til større pladser skal der skiltes med, hvilke påbud der er på pladsen, ligesom der skal skiltes med flugtveje og pulverslukker.

Affaldscontainere skal skiltes klart og tydeligt med, hvad de må anvendes til.

Bortskaffelse af materiale skal forsegles og tydeligt markeres med tape, der angiver, hvilket affald materialet består af.

  • Rød tape til stærkt forurenet affald
  • Gul tape til deponi eller mindre forurenet affald

Ufarligt materiale, som skal til genbrug og forbrænding, skal ikke påføres med tape.

Sørg for altid at holde pladsen ren og ryddelig – og fjern affald, der flyder. Oprydning i forurenede områder er også afgørende for at undgå spredning af forurenet materiale. Brug svaber eller støvsuger som hindrer spredning af støv. Brug af kost er strengt forbudt.

Husk også at sortere affaldet og smide det ud i de rigtige containere til formålet. Ved at sørge for god orden og rengøring letter du arbejdet for dig selv og dine omgivelser.

Har du styr på reglerne for oprydning og brug af tape og miljøvogne? Så tag testen.