Sikkerhed

Når du starter op på en ny plads, må du ikke påbegynde arbejdet, før du har gennemgået og underskrevet en ArbejdsPladsVurdering, også kaldet APV.

APV’en gennemgås af formanden eller KMA, der kortlægger pladsens arbejdsmiljø og risici, så du kan udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Er du er i tvivl om noget under gennemgangen, så spørg endelig. Du kan både tage fat i den tilknyttede projektleder, formanden for pladsen eller KMA.

Hvis du er i tvivl om anvendelsen af et produkt, skal du scanne QR koden på vores produktoveroversigt. På kemidatabasen kan du læse, hvordan du skal håndtere produkterne, samt hvad du skal gøre, hvis du får et produkt på huden eller i øjet.

Du kan downloade en QR scanner til din telefon via AppStore eller GooglePlay.

Ved arbejde med håndværktøj er der risiko for støj, vibrationer og hvide fingre. Vær derfor særlig opmærksom på, hvor længe du må anvende et bestemt værktøj. I hver miljøvogn hænger en oversigt, som viser, hvor længe du må bruge værktøjet. Det er vigtigt, at du overholder forholdsreglerne for brug af håndværktøj, så du undgår skader.

For at vise, at du har forstået vores retningslinjer omkring opstart på en ny plads, skal du gennemgå en række spørgsmål.