Start

Med denne tekst sættes der fokus på din opstart hos LH Hockerup samt de vigtigste politikker og regler, som du skal overholde ved arbejde her hos os.

Når du starter i LH Hockerup får du en række arbejdsredskaber, som du skal bruge på de pladser, som du går på. Ved start får du udleveret id-kort, personalehåndbog samt personlige værnemidler.

Værnemidlerne skal medbringes på alle vores pladser. De er til for din egen sikkerhed og sundheds skyld – og skal ALTID anvendes de steder på vores pladsen, hvor der skiltes med det.

Husk også, at værnemidlerne er dine egne personlige ting og dermed dit ansvar selv at passe på dem.
På alle vores pladser er alkoholindtag og rusmidler forbudt. Overtrædelse af reglerne medfører øjeblikkelig bortvisning og forbud mod at komme på pladsen.

Rygning er forbudt indendørs men også på mange af vores udendørsområderne på vores pladser. Du kan læse mere om rygepolitikken i vores personalebog, som udleveres ved ansættelse.

Her kommer en række spørgsmål om de vigtigste politikker og regler hos os, som du skal gennemgå