Uheldet

I denne video gennemgår vi LH Hockerups KMA afdeling samt, hvad du skal gøre ved ulykker og nærved-ulykker.KMA afdelingen er den afdeling, der er–ansvarlig for arbejdsmiljøet og sikkerheden på alle vores pladser. KMA sørger bl.a. også for at anmelde og deklarere affald efter anvisning fra kommunen og for at udarbejde en KS mappe til formanden.

KMA besøger pladserne hver 14. dag for at sikre et sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø. KMA er derfor til for dig!

Hvis du eller en kollega er udsat for en arbejdsulykke, skal du.

  • Stands ulykken som det første
  • Giv livreddende førstehjælp
  • Ring 112
  • Evakuér området, hvis det er nødvendigt
  • Ring til KMA og orientér om ulykken

Det er vigtigt, at du gør KMA opmærksom på uheld, så vi kan forebygge og forhindre, at de sker igen. Det gælder også nærved-ulykker.

Du kan enten ringe direkte til KMA, der guider dig igennem processen. Eller du kan udfylde en blanket, der er i KS mappen. Er du i tvivl kan du altid tage fat i formanden for pladsen og få hjælp.

Husk at ingen henvendelse eller skade er for lille til at blive noteret!

Når du bevæger dig rundt på pladsen, skal du sørge for at tage dine forholdsregler. Det gælder især, når du går rundt blandt maskiner i aktion, da føreren ikke altid kan se dig. Få derfor altid øjenkontakt med føreren af en maskine, før du går ind i arbejdsområdet.

Nu kommer en række spørgsmål om, hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude eller tæt på.